TGÜB Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Logo
http://tgub.org.tr/uploads/icsayfa/rapor.jpg
Standartlar
 

Donatısız Gazbeton Yapı Malzemeleri ile ilgili Standartlar

TS EN 771-4 Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units

TS EN 998-2 Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar

TSE K 108 Asmolen bloklar- Gazbetondan imal edilmiş
Hollow blocks- Manufactured from autoclaved aerated concrete

TSE K 119 Isı yalıtım ürünleri-Binalar için-Mineral esaslı gazbeton ısı yalıtım levhası–Özellikler
Thermal insulating products for building applications - AAC thermal insulating board made of mineral material - Properties

Donatılı Gazbeton Yapı Elemanları ile ilgili Standartlar

TS EN 12602:2008+A1 Önyapımlı donatılı gazbeton yapı elemanları
Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete

TS EN 845-2 Kâgir - Yardımcı bileşenler - Özellikler - Bölüm 2: Lentolar
Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels

Tüm Hakları Saklıdır. 2014 © TGÜB