TGÜB Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Logo
http://tgub.org.tr/uploads/icsayfa/yapisistemi.jpg
Gazbeton Yapı Sistemi
 

Donatılı gazbeton yapı elemanları ile 2 kata kadar yığma yapı inşa edilir. Kalıcı, sağlıklı, yüksek kalite ve donanımda binalar elde edilir. Buna “Gazbeton Yapı Sistemi” adı verilir.

Kullanılan gazbeton yapı elemanları;

  • taşıyıcı düşey duvar elemanı,
  • döşeme elemanı,
  • çatı elemanı,
  • lento.

Gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları, yığma yapının iç ve dış duvarı olarak kullanılırlar. Normal kat döşemelerinde gazbeton döşeme elemanları, çatıda ise gazbeton çatı elemanları uygulanır.

Deprem Yönetmeliği'nde birinci derecede deprem bölgesi olarak tanımlanan en riskli bölgelerde bile bu elemanlar kullanılarak 2 kata kadar yığma yapı inşa etmek mümkündür.

Gazbeton Yapı Sistemi geleneksel yapılara oranla üç kez daha hafiftir, tek ve iki katlı olarak inşa edilir, iki ay kadar kısa bir sürede tamamlanabilmektedir.

Bu yapıların deprem güvenliği, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü deprem Araştırma Dairesi’nce değişik zamanlarda yapılan araştırmalar ile test edilmiş ve onaylanmıştır. İnceleme ve araştırmaların sonuçları hem hafif hem de duvar yapısının daha kararlı olmasından dolayı bu yapıların diğer kâgir yapılara oranla daha güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

Gazbeton yapı elemanları ile inşa edilmiş olan binlerce konut depremi hasarsız olarak atlatmış olup bu sonuç Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü eksperlerinin deprem sonrası bölgede yaptıkları inceleme neticesinde verdikleri rapor ile de onaylanmıştır.

Tüm Hakları Saklıdır. 2014 © TGÜB