TGÜB Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Logo
http://tgub.org.tr/uploads/icsayfa/yk.jpg
Misyon, Vizyon, İlkeler, Amaçlar, Hedefler
 

VİZYON

 • Gazbeton sektörünün bilgi platformu olarak konumlandırılması,
 • Gazbeton üreticilerinin ülke içinde ve dışında bilinirliğinin ve saygınlığının artırılması hedefiyle çalışması,
 • Kamu yararı gözeten faaliyetler gerçekleştirerek, enerji verimliliği, deprem güvenliği, yangın güvenliği ve çevre duyarlılığı gibi konularda görüşler üretmesi,

TGÜB’ün vizyonunu oluşturmaktadır.

 

MİSYON

 • Sektörel gelişme ve dayanışmanın sağlanması,
 • Sektör sorunlarına ortak çözümler üretilmesi,
 • Gazbeton üreticilerinin saygınlığının artırılması ve itibarının yükseltilmesi,
 • Ülkemizde gazbeton üretiminin dünya standartlarında sürdürülebilirliğinin sağlanması.
 • Türkiye Gazbeton Üreticilerinin, dünya standartlarında üretim kabiliyetinin tanıtılması,
 • Sektörel akademik bilginin oluşturulması ve paylaşılması amacıyla, akademik çevrelerin araştırma çalışmalarına destek verilmesi,
 • Kamu yararı gözetilerek, çağdaş yapıların inşasının teşvik edilmesi, ısı yalıtım ve yangın güvenliği bilincinin artırılması, çevre dostu malzemelerin üretim ve kullanımının teşvik edilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe, gazbetona yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı projeler üretilmesi,
 • Kamu ve özel sektör yatırımlarında, gazbetonun bilinirlik ve tercih edilme oranlarının artırılmasına katkı sağlanması,

TGÜB’ün misyonunu oluşturmaktadır.

 

DEĞERLER VE İLKELER

TGÜB,

 • Saygın ve güvenilir bir STK olmayı en önemli ilke olarak benimser.
 • Kamusal yarar temelinde, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder.
 • Sektörel akademik bilginin paylaşılması ilkesine inanır ve bu yönde akademik çevrelerin araştırma ve çalışmalarına destek verir.
 • Benzer niteliklere sahip STK’lar ile işbirliği yapar.
 • Üyelerinin etik ticaret ilkeleri ve kurumsallık çerçevesinde faaliyet göstermelerini destekler.
 • Üyelerinin gazbeton üretiminde, standartlara uygun ve kaliteli üretim yapmalarını şart olarak koşar.
 • Çağdaş yapıların inşasını teşvik eder.
 • Binalarda enerji verimliliğinin, yangın ve deprem güvenliğinin artırılması için çaba sarf eder.
 • Eko etikete sahip yapı malzemelerinin kullanımının yaygınlaşması için çalışır.

 

AMAÇLAR

TGÜB,

 • Sektörün gelişimini sağlamak amacı ile yürüteceği faaliyetleriyle, Türkiye’de gazbetonun bilinirliğine önemli katkılar sağlamayı amaçlar.
 • Bu amaç doğrultusunda, yasal mevzuatın düzenlenmesi için girişimlerde bulunur.
 • Gazbeton üreticisi kuruluşlar arasında mesleki ilerleme ve dayanışmayı sağlayarak, teknik ve ekonomik gelişmelerin ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmesini amaçlar.
 • Yetkin komite yapılanmaları oluşturarak, etkin varlığının sürdürülmesini sağlar.
 • Avrupa gazbeton sektöründeki gelişmeleri aktarmak ve ülkemizdeki gazbeton sektörünü bilgilendirmek amacıyla, aktif uluslararası köprü görevini sürdürür.
 • Gazbeton sektörü ile ilişkili diğer sektörlerin STK’ları ile de eş düzeyde, olumlu ilişki yönetimi gerçekleştirir.

 

HEDEFLER

 • Gazbetonun enerji verimli, deprem ve yangına karşı güvenli, çevre dostu bir yapı malzemesi olduğunun çok geniş kitleler tarafından bilinir ve tercih edilir olması,
 • Gazbetonun Yeşil Bina ve Pasif Binalar ya da Sıfır Enerjili Binalarda kullanıma çok uygun bir yapı malzemesi olduğunun tüm paydaşlar tarafından bilinir kılınması,
 • Gazbetonun Kagir sektörü içindeki payının düzenli olarak artması,
 • Avrupa’da uluslararası pazarın üretim ve satış değerlerinde, Türkiye gazbeton sektörünün birinci sırayı alabilmesi, TGÜB’ün hedefleri arasındadır.
Tüm Hakları Saklıdır. 2014 © TGÜB