17.08.2015

17 Ağustos 2015 İtibariyle Türkiye’de Deprem Güvenliği

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Gülay Özdemir günümüzde... 17 Ağustos’un ülkemizde yaşanan en büyük ve unutulmaz felaketlerden biri olduğunu belirten Özdemir; “O günden itibaren deprem farkındalığı ve güvenliği konusunda ciddi kararlar alındı ve önemli bir sürece girildi. Bu süreç günümüzde devam etmekle birlikte önümüzde hala katedilmesi gereken uzun bir yol bulunmaktadır” dedi.


Özellikle, 2012 tarihinde TBMM’de geçen ve kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna dikkat çeken Özdemir; “Deprem öncesi alınacak tedbirleri düzenleyen bu yasayla, kötü yapıların yıkılarak, bütüncül bir planlamayla düzgün yapılaşmanın sağlanacağı ve yerel malzeme kullanılarak yerli üretimin teşvik edileceği belirtilmektedir. Ülkemizde 17 Ağustos 2015 itibariyle, 19 milyon mevcut yapı stokunun % 67’sinin ruhsatsız, % 60’ının ise 20 yaş üstü yapılardan oluştuğu düşünülürse, mevcut bina stokunun yarısının güçlendirilmesi gerektiği ve ülke genelinde 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü eksperlerinin 17 Ağustos depremi sonrası bölgede yaptıkları inceleme neticesinde verdikleri raporlar doğrultusunda Gazbeton Yapı Sistemi ile inşa edilmiş olan binlerce konutun 1999 Marmara Depremini hasarsız olarak atlattığını belirten Genel Sekreter; “Hafif bir kagir yapı malzemesi olan gazbeton, yapılara ek yük getirmez. Böylece depreme karşı yapının dayanımını artırır. Bunun yanında gazbeton A1 sınıfı hiç yanmaz bir yapı malzemesidir, deprem sonrası çıkabilecek yangınlarda yaşam güvenliği ve yapı güvenliğini sağlayarak, büyük kayıpların engellenmesine katkıda bulunmaktadır” dedi.

Özdemir, "1999 Marmara Depremini takip eden yıllarda, yapıların deprem güvenliğinin sağlanması yolunda atılan adımlarda, kendi sektöründe çabalarını arttırarak sürdüren TGÜB, Gazbeton Yapı Sisteminin geliştirilmesi doğrultusunda ARGE çalışmalarını başlatmıştır. Bu çerçevede, 1.5 yıl önce başlatılan ve sonuçlanma aşamasına gelen Gazbeton Yapı Sistemi ARGE çalışmaları, ODTÜ ve İTÜ işbirliğinde yürütülmektedir. Hiçbir taşıyıcı sisteme ihtiyaç duymadan Gazbeton Yapı Elemanları ile depreme dayanıklı yapıların inşaa edilmesini sağlayan Gazbeton Yapı Sistemi, ülkemizde deprem güvenli, yangın güvenli, enerji verimli, sağlıklı, çevre dostu, çağdaş yapıların çoğalmasına katkıda bulunacaktır. Gazbeton Yapı Sisteminin, revizyon çalışmaları sürmekte olan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" kapsamına alınarak, mühendislik hesaplarının tüm kamuoyuna açık ve düzenlenmiş olması tek dileğimiz ve hedefimizdir" dedi.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği olarak 25 yılı geride bıraktıklarını, gazbetonun ise 50 yıldır ülkemizde bulunduğunu belirten Özdemir; “Ülkemizde tekrar kentsel dönüşümler yaşanmaması için, konu ile ilgili tüm taraflar, teknik adamlar, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, sosyologlar ve karar verici otoriteler birlikte çalışmalı ve kısıtlı ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalıdır” dedi.

TGÜB Hakkında

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB), ülkemizde gazbeton sektörünün gelişmesi ve dayanışmasının sağlanması amacıyla 1990 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

TGÜB, gazbeton sektörünün tek temsilcisi olarak; sektör sorunlarına çözümler üretilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesinde kamu kurumları ile ilişkilerin yürütülmesi, gazbetonla ilgili akademik araştırmalara destek verilmesi, ulusal ve uluslararası alanda gazbetonunun tanınırlık, bilinirlik ve kullanımının artırılması, kamu yararı gözetilerek; binaların çevre dostu, enerji verimli, deprem ve yangın güvenli olmalarını sağlamak amacıyla uygun malzemelerin tüketiminin yaygınlaşması konularında çalışmalar yürütmektedir.

Bu sene 25. kuruluş yılını kutlayan TGÜB'ün; AKG Gazbeton, BTG Gazbeton, NUH Yapı ve Türk YTONG olmak üzere 4 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri; Tekirdağ(2), İstanbul, İzmir, Bilecik, Antalya, Kırıkkale, Kocaeli ve Osmaniye’de olmak üzere toplam 9 fabrikada üretim yapmaktadırlar.

Bize Ulaşın
Adres :Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok.No:3 Kat:5 34854 Maltepe/ İstanbul
E-mail : bilgi@tgub.org.tr

Tüm hakları saklıdır © TGÜB