DEĞERLER VE İLKELER

 • Saygın ve güvenilir bir STK olmayı en önemli ilke olarak benimser.
 • Kamusal yarar temelinde, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder.
 • Sektörel akademik bilginin paylaşılması ilkesine inanır ve bu yönde akademik çevrelerin araştırma ve çalışmalarına destek verir.
 • Benzer niteliklere sahip STK’lar ile işbirliği yapar.
 • Üyelerinin etik ticaret ilkeleri ve kurumsallık çerçevesinde faaliyet göstermelerini destekler.
 • Üyelerinin gazbeton üretiminde, standartlara uygun ve kaliteli üretim yapmalarını şart olarak koşar.
 • Çağdaş yapıların inşasını teşvik eder.
 • Binalarda enerji verimliliğinin, yangın ve deprem güvenliğinin artırılması için çaba sarf eder.
 • Eko etikete sahip yapı malzemelerinin kullanımının yaygınlaşması için çalışır.

AMAÇLAR
 • Sektörün gelişimini sağlamak amacı ile yürüteceği faaliyetleriyle, Türkiye’de gazbetonun bilinirliğine önemli katkılar sağlamayı amaçlar.
 • Bu amaç doğrultusunda, yasal mevzuatın düzenlenmesi için girişimlerde bulunur.
 • Gazbeton üreticisi kuruluşlar arasında mesleki ilerleme ve dayanışmayı sağlayarak, teknik ve ekonomik gelişmelerin ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmesini amaçlar.
 • Yetkin komite yapılanmaları oluşturarak, etkin varlığının sürdürülmesini sağlar.
 • Avrupa gazbeton sektöründeki gelişmeleri aktarmak ve ülkemizdeki gazbeton sektörünü bilgilendirmek amacıyla, aktif uluslararası köprü görevini sürdürür.
 • Gazbeton sektörü ile ilişkili diğer sektörlerin STK’ları ile de eş düzeyde, olumlu ilişki yönetimi gerçekleştirir.

HEDEFLER
 • Gazbetonun enerji verimli, deprem ve yangına karşı güvenli, çevre dostu bir yapı malzemesi olduğunun çok geniş kitleler tarafından bilinir ve tercih edilir olması,
 • Gazbetonun Yeşil Bina ve Pasif Binalar ya da Sıfır Enerjili Binalarda kullanıma çok uygun bir yapı malzemesi olduğunun tüm paydaşlar tarafından bilinir kılınması,
 • Gazbetonun Kagir sektörü içindeki payının düzenli olarak artması,
 • Avrupa’da uluslararası pazarın üretim ve satış değerlerinde, Türkiye gazbeton sektörünün birinci sırayı alabilmesi, TGÜB’ün hedefleri arasındadır.
Bize Ulaşın
Adres :Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok.No:3 Kat:5 34854 Maltepe/ İstanbul
E-mail : bilgi@tgub.org.tr

Tüm hakları saklıdır © TGÜB