TGÜB ETİK İLKELER TAAHHÜTNAMESİ 

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Derneğine üye olarak kabul edildiğimiz takdirde; Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Derneği üyelerinin uymak ile yükümlü olduğu işbu TGÜB Etik İlkeler Taahhütnamesi’nde belirtilen ilkelere uyacağımızı; 

1.    Derneğin amacını ve tüzüğünü benimsediğimizi,
2.    Sanayi ve Ticaret Odaları’na kayıtlı şirketler olduğumuzu,
3.    Avrupa ve Türk Standardları’na uygun olarak gazbeton üreten tesislere sahip olduğumuzu,
4.    Derneğe üye olmak için yasal bir engelimizin bulunmadığını,
5.    Standard dışı üretim yaparak ticari rekabet içinde bulunduğumuz TGÜB üyesi şirketler ile haksız rekabet içine girmeyeceğimizi,
6.    Şirketimizin ve ticari rekabet içinde bulunduğumuz TGÜB üyesi şirketlerin, ticari, mali durumları ile ürettikleri ve ürettiğimiz ürünler hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmayacağımızı,
7.    Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarlarımız için kullanmayacağımızı,
8.    Doğru olmayan kayıtlar tutmayacağımızı ve yetkili makamlara yanıltıcı bilgi vermeyeceğimizi,
9.   
Sektörel gelişme ve dayanışmanın parçası olarak, sektörün sorunlarına ortak çözümler üretilen platformlarda yer alacağımızı ve katkı sağlayacağımızı,
10. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmeyeceğimizi,
11. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmayacağımızı,
12. Ulusal ve uluslararası geçerli olan dürüstlük ilkelerini saptırarak, haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmeyeceğimizi,

kabul ve taahhüt ederiz.

Tüzel kişi adına bu Taahhütnameyi imza yetkisi bulunan kişinin:

Adı – Soyadı                           :

Temsil Ettiği Tüzel Kişilik  :

Görevi                                       :

Tarih / İmza                            :

NOT: İş bu Taahhütname, ............................................................................................... şirketini temsilen  ............................................................................................. tarafından.....................................tarihinde TGÜB Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Üyelik başvurusunun .................................... tarihinde TGÜB Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ile birlikte, geçerli hale gelmiş ve kabul edilmiştir.

Bu ilkelere aykırı davranan üyeler hakkında, doğrudan Yönetim Kurulu takdiri veya üyelerimizden herhangi birinin başvurusu ile soruşturma açılır. Yönetim Kurulu; soruşturma kapsamında yaptığı inceleme sonucunda, dernekler kanunu ve dernek tüzüğümüzün tanıdığı yetkiler doğrultusunda, üyelikten çıkartmayı da kapsayan yaptırımları uygular.

Tüm üyelerimiz Etik İlkeler Taahütnamesini kabul etmektedir.

Pdf olarak indirmek için lütfen tıklayın.

Bize Ulaşın
Adres :Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok.No:3 Kat:5 34854 Maltepe/ İstanbul
E-mail : bilgi@tgub.org.tr

Tüm hakları saklıdır © TGÜB