Hayır. Gazbeton ısı yalıtım özelliği yüksek olan bir kagir yapı malzemesidir. Duvar malzemesi olarak uygun kalınlıkta gazbeton seçildiğinde TS 825 standardının bölgelere göre tavsiye ettiği ıs geçirgenlik katsayı (U D) değerlerine, mantolama yapmadan, tek kesit gazbeton ile ulaşılabilir ve ayrıca yalıtım gerekmez.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 29.04.2017 tarih ve 45127171-365.01 sayılı yazısında bu durum belirtilmektedir.

Betonarme yüzeylerinin yalıtımı için gazbeton yalıtım levhaları kullanılarak komple gazbetondan oluşan, sıva yüzeyleri düzgün, mineral esaslı ve yanmaz bir dış cephe elde edilmiş olur.

Duvarlarda tek kesitte gazbeton kullanarak, manto malzemesi ve işçiliğinden önemli ölçüde tasarruf elde edilir. Böylece inşaat süresi de kısalmış olur.
Gazbeton yalıtım levhası ısıl iletkenlik değeri 0,044 – 0,048 W/mK olan mineral esaslı masif ve hiç yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir.

Gazbeton yalıtım levhaları bina dış cephelerinin ısı yalıtımında, bodrum kat ve otopark tavanlarının ısı yalıtımında, teras ve çatı ısı yalıtımında kullanılmaktadır.
Bilindiği gibi yangın çevreyi iki şekilde etkilemektedir:

 • Yangındaki alevlerin etkisi
 • Yangın sırasında çıkan zehirli gazların etkisi.
 • Alevlere karşı dayanım bakımından gazbeton en dayanıklı yapı malzemelerindendir.Yangın Yönetmeliği'ne göre; test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 olarak değerlendirilen yanmaz malzemeler arasında bulunmaktadır (Yangın Yönetmeliği Ek-2/c). Bu malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar.
 • Aynı zamanda ısı yalıtımı özelliği de bulunduğundan baca izolasyonlarında ve yangın zonlarını ayıran “yangın duvarları “ teşkilinde en çok tercih edilen kâgir malzeme gazbetondur.
 • Gazbeton yangın sırasında hiçbir zehirli gaz çıkarmaz. Bundan dolayı da ısı yalıtımı ve yangın faktörleri bir arada değerlendirildiğinde yapının dış kabuğundaki duvarların gazbeton ile yapılması önemle tavsiye edilmektedir. Böylece yangınlarda, yayılan gazların neden olduğu zehirlenmeden kaynaklanan ölümlerin önüne geçebilmek mümkün olmaktadır.
 • Binanın toplam düşey yükünün yaklaşık % 40’ı oranında bir yatay deprem kuvveti binayı itmeye, devirmeye çalışmaktadır. O nedenle binalarımızı inşa ederken özellikle hafif yapı malzemelerini seçerek binamızın toplam yükünü azaltmalıyız.
  Bu bakımdan tek katmanlı gazbeton duvarlar ısı yalıtımında olduğu kadar deprem açısından da en uygun seçimdir.
  Gazbeton yapı malzeme ve elemanları diğer kagir yapı malzemelerine göre daha büyük boyutlu ve boyut toleransı çok küçük olduğu için duvar örümünde çok düzgün yüzeylerin oluşmasını sağlar.

  Bu nedenle yüzeylere uygulanacak sıva kalınlıklarında yaklaşık % 40 – 50 arasında tasarruflar elde edilebilmektedir.
 • Gazbeton tutkalının kullanılmasıyla bloklar arası derz kalınlıkları maksimum 3 mm olduğundan düzgün bir duvar yüzeyi elde edilmektedir.
 • Gazbeton blokları gazbeton tutkalı ile örüldüğünde duvarın basınç ve kesme dayanımı artmaktadır.
 • Örgü harcı yerine gazbeton tutkalı kullanılması halinde duvarda oluşacak ısı köprüleri ortadan kalkmakta ve ısı yalıtım gücü yüksek bir yüzey oluşmaktadır.
 • Gazbeton tutkalı ile örülen duvarlarda, önceden blokların ıslatılmasına gerek olmamaktadır.
 • Gazbeton malzemesinden betonarme mühendislik kuralları içinde çelik hasır donatı takviyesi ile büyük boyutlu ve eğilmeye dayanıklı Döşeme, Çatı, Yatay-Düşey Duvar elemanları ve lento-söveler üretilmektedir. Gazbeton Donatılı Yapı Elemanları ile inşa edilen yapılar hafif, ısı yalıtım özelliği yüksek, kısa zamanda ve hava koşullarına bağlı olmadan inşa edilebilen yüksek teknoloji ürünü yapılardır.

 • Döşeme ve çatı elemanları: Bu elemanlarla bilinen tüm yapı taşıyıcı sistemleri (Çelik betonarme, ahşap taşıyıcı sistemleri ve yığma kagir duvarlar.) üzerine monte edilecek hafif döşemeler yapılabilir.

 • Özellikle gazbeton çatı elemanları ile her çeşit (düz veya eğimli çatı), her biçim (beşik çatı, kırma çatı) yapılabilir ve üzerine her türlü çatı örtüsü uygulanabilir.
  Gazbeton döşeme elemanları dinamik yüklerin etkilemediği döşemeler için 1000 kg/m2 yayılı yüke kadar üretilip uygulanmaktadır.
 • Yatay –Düşey duvar elemanları: Gazbeton yatay ve düşey duvar elemanları özellikle sanayi ve ticari yapıların dış ve iç duvarlarının yapımında kullanılmaktadır

 • Bu elemanlar taşıyıcı yapıya (betonarme veya çelik) dıştan, içten veya kolon aralarına monte edilmektedir. Montaj işlemi harç uygulaması gerektirmediğinden tamamen kuru montaj olup, mevsim veya hava şartlarına bağlı olmadan yürütülebilmektedir.
 • Lentolar ve Söveler: Gazbeton elemanları içinde yer alan kapı ve pencere boşluklarının geçilmesinde kullanılan lentolar sayesinde homojen bir duvar görüntüsü elde edilir. Böylece bu duvarlarda ısı geçirgenliği, buhar geçirgenlik direnci ve hacim sabitliği açısından bir bütünlük sağlanır.Gazbeton lentoların boyutları, gazbeton duvar bloklarının boyutlarıyla uyumlu olduğundan, duvar örgüsü sırasında kolay ve hızlı monte edilirler.

 • Gazbeton söveler, kapı ve pencere kenarlarında, mimari estetik sağlamak amacıyla, yatay ve düşey olarak kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır. Projeye göre istenen ölçülerde üretilmektedir.
  Donatılı Gazbeton Paneller ile bina yapımı, konut üretimini hızlandırmak ve en ekonomik çözümü oluşturmak amacıyla geliştirilen bir hazır konut sistemidir.

  Yapının duvarlarından, çatı ve normal kat döşemelerine kadar tüm kaba inşaat aksamı Gazbeton Yapı Malzeme ve Elemanlarıyla inşa edilirler. İnşaat alanı nerede olursa olsun çimento, kum, kalıp, demir ve işçilik masrafları diğer sistemlere göre en az seviyededir.

  Gazbeton konut sistemiyle 1965 yılından günümüze kadar, yurdumuzun her yöresinde sağlık ocağı, deprem evleri, okul, yurt, karakol, muhtarlık gibi sosyal ve kamu binaları ile turistik tesis, dağ ve orman evleri, villalar inşa edilmiş ve edilmektedir.

  Uygun bir montaj planlaması ile bir usta ve 3 işçi ile 100 m² tek katlı bir konutun gazbeton montajı çok kısa sürede yapılabilmektedir.

  Donatılı Gazbeton Paneller ile tasarlanan binalar Deprem Yönetmeliğinin belirlediği deprem bölgelerine göre 4 kata kadar yığma binalar olarak inşa edilirler.

  Donatılı Gazbeton Paneller ile taşıyıcı olarak inşa edilen binalar için 2014 yılında bilimsel bir çalışma başlatılmıştır. “Gazbeton ARGE Projesi” adı altında ODTÜ-İTÜ İnşaat Mühendisliği’nin birlikte yürüttüğü projenin laboratuvar çalışmaları 18 ay sürmüş ve elde edilen deney sonuçları ile Donatılı Gazbeton Binalar İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları oluşturulmuştur.
  Bize Ulaşın
  Adres :Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok.No:3 Kat:5 34854 Maltepe/ İstanbul
  E-mail : bilgi@tgub.org.tr

  Tüm hakları saklıdır © TGÜB