09.10.2015

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen“Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi” açılış töreni 1 Ekim 2015 Perşembe günü, Ankara’da gerçekleştirildi.

Proje, Türkiye’deki mevcut ve yeni binaların enerji verimliliğini konu alan mevzuat ve kurumsal çerçeveye ilişkin boşluk ve ihtiyaçların ele alınmasını amaçlıyor. Söz konusu mevzuatı ve kurumsal çerçeveyi Avrupa’da uygulamaya konulan en yeni politika ve direktiflerle uyumlu hale getirmeyi hedefleyen proje ile yeni binaların daha iyi tasarlanması, mevcut binaların ise gereklilik ve tipoloji analizleri yapılarak iyileştirme kriterleri oluşturulması planlanıyor.

Proje süresince gerçekleştirilecek başlıca faaliyetler kapsamında; Türkiye’de bulunan binaların enerji verimliliğiyle ilgili mevcut durumu incelenecek, Bina Enerji Performansının (BEP) uygulanmasını destekleyecek insan kaynakları stratejisi geliştirilecek, BEP’in iyileştirilmesine yönelik bir strateji hazırlanacak, kilit ortaklarla işbirlikleri geliştirilecek, “Bina tipolojileri” ile ilgili tanımlar geliştirilecek ve bir bina envanteri oluşturulacak, binaların yaşam süreleri boyunca sergileyecekleri enerji performansını ekonomik açıdan değerlendirmek üzere basit bir enerji performansı simülasyon aracı geliştirilecek, konuya ilişkin çeşitli çalıştay, seminer, eğitim ve çalışma ziyaretleri düzenlenecek, uluslararası konferanslara katılım sağlanacak, enerji tasarrufu sağlayacak yollar hakkında araştırmalar yürütülecek ve mali destek sağlayacak kaynaklar belirlenecek, mimarlık ve mühendislik öğrencileri arasında binalarda enerji verimliliği konulu bir yarışma düzenlenecek.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi yapılan ve yönetilen projenin bütçesi 3 Milyon 333 bin 500 Avro. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve yararlanıcı kurumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu proje, NİRAS liderliğindeki Konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülüyor.

Bize Ulaşın
Adres :Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok.No:3 Kat:5 34854 Maltepe/ İstanbul
E-mail : bilgi@tgub.org.tr

Tüm hakları saklıdır © TGÜB